Nama lokal : tumbar, ketumbar (Jawa), katombar (Madura), katuancar (Sunda), katumbare (Makassar), katumba (NTB/ NTT), keutumba (Aceh), katumba (Padang), katumbali (Gorontalo). Nama latin : Coriandrum sativum, dari famili