Kerajaan Melayu pernah berjaya di kebanyakan wilayah barat Indonesia, salah satunya adalah di tanah Medan. Buktu dari kejayaan Melayu di tanah Medan adalah keberadaan Istana Maimun yang dulu