Islam merupakan agama rahmatan lil ‘alamin atau agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, agama Islam pertama kali disampaikan di tanah Arab oleh Rasulullah SAW yang kemudian agama